The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Jak ovlivňuje expozice benzínu zdraví? Benzín a jeho páry jsou však toxické a po prodloužené expozici jim může vážně poškodit zdraví člověka.

Jak ovlivňuje expozice benzínu zdraví? Benzín a jeho páry jsou však toxické a po prodloužené expozici jim může vážně poškodit zdraví člověka.

které používají motor. Požití i malého množství benzínu může být fatální. poskytne pokyny k péči. Jsou -li příznaky závažné, měli by také zavolat 911 nebo navštívit nejbližší nemocnici.

Proč je benzín špatný pro lidské zdraví? Při pokojové teplotě je obvykle bezbarvá, světle hnědá nebo světle růžová.

Když do krevního řečiště vstupuje i malá množství uhlovodíků, může snížit fungování centrálního nervového systému (CNS) a způsobit poškození orgánů.

benzín není jen toxický, když je toxický, když lidé to požívají. Osoba může také udržet poškození kůže, očí a plic, když přicházejí do kontaktu s benzínovou kapalinou nebo výpary nebo páry benzínu. což je oxid uhelnatý. Oxid uhelnatý je bezbarvý, bez zápachu, který může být smrtící, když ho člověk vdechuje ve vysokých koncentracích nebo po delší dobu.

Z tohoto důvodu provozuje vozidlo nebo pomocí plynu- Stroje nebo nástroje poháněné v uzavřené oblasti nejsou nikdy bezpečné.. Příznaky otravy benzínem závisí na několika faktorech, jako například:

 • Zda se člověk dotkl, polkl nebo inhaloval benzín
 • Kolik benzínu měli vystavení
 • Délka expozice
 • Jejich věk, tělesná hmotnost a sex
 • zda také vystavili jiné chemikálie

Příznaky inhalace benzínu

Vdechnutí benzínových párů mohou dráždit citlivé plíce Tkáně a řada chemikálií mohou vstoupit do krevního řečiště. Tkáň na zemřít.

Některé příznaky, které se běžně vyskytují po expozici benzínové páry>

 • Flushing obličeje
 • Kašel nebo pískání
 • ohromující
 • Zlačná řeč
 • Blur vize
 • Slabost
 • Obtížnost dýchání
 • Křeče
 • Srdeční selhání
 • Příznaky expozice kůže benzínu

  Získání malého množství benzínu na kůži na krátkou dobu je na kůži obvykle neškodné. Kůže snadno neabsorbuje chemikálie v benzínu.

  Pokud však benzín zůstane na kůži nebo oděvu několik hodin, může vstoupit do kůže.

  Některé příznaky vystavení kůže a očí K benzínu zahrnuje:

  • Mírné podráždění kůže
  • Zánět kůže
  • praskání, puchýř nebo Peeling Skin
  • PUS podobný výboji
  • Popálení prvního a druhého stupně
  • dočasná ztráta vidění, oko Bolest a výtok očí

  Příznaky požití benzínu

  Gastrointestinální trakt neabsorbuje benzín tak snadno jako plíce, ale ale také plíce, ale Požití benzínu může být stále fatální. (12 oz) může zabít osobu, která váží 70 kilogramů. U dětí může být požití 10–15 g (do poloviny oz) benzínu fatální.

 • Zvracení
 • Drownessiness
 • Slurred Speech
 • Propláchnutí obličeje
 • ohromující
 • Slabost
 • rozmazané vidění
 • Zmatek
 • Křeče
 • Ztráta vědomí
 • Plíce a vnitřní krvácení v orgánech
 • Srdeční selhání
 • Když někdo spolkne benzín, může také zažít poškození plic, pokud benzín v žaludku cestuje do plic, zatímco zvrací.

  Příčiny otravy benzínem

  Většina lidí přichází do kontaktu s benzínem a benzínovými par na čerpací stanici nebo při používání jejich trávníku.

  kteří pracují se stroji, mohou mít vyšší riziko zdravotních problémů, protože mají každodenní vystavení benzínu, benzínovým párům, nebo jiná paliva, jako je nafta a petrolej.

 • Garážové pracovníci a mechaniky
 • Pracovníci potrubí benzínového potrubí
 • Námořní nakládací pracovníci a pracovníci s hromadnými nakládacími terminály
 • i

 • Lidé, kteří obsluhují a odstraňují podzemní skladovací nádrže
 • Benzínové řidiče nákladních vozidel
 • Pracovníci, kteří identifikují a čistí úniky plynu a úniky
 • Pracovníci pro rafinérie plynu
 • Farmáři
 • Poskytovatelé péče o trávník
 • Pracovníci mýtného stánku
 • Horníci a pracovníci železnic
 • Lidé, kteří provozují těžké stroje
 • V průběhu času mohou plynovod a nádrže proniknout do podzemní vody malé množství benzínu. s kontaminovanou vodou. To zahrnuje ty, kteří používají vodu z jamek k pití, koupání nebo obojí.

  • Absorbujte více benzínových par v důsledku větší povrchové plochy v plicích
  • jsou obecně kratší než dospělí a koncentrace páry jsou vyšší blíže k zemi
  • Je pravděpodobnější, že toxiny náhodně přijímají toxiny
  • Nepoznají známky nebo vůně expozice, stejně jako dospělý by mohl

  Důsledky expozice chronického benzínu

  Pokud je velmi závažná, expozice benzínovým nebo benzínovým párům může způsobit trvalé poškození orgánů, kóma nebo smrt.

  Ve studiích na zvířatech vědci spojili nepřetržitou expozici benzínovým par po dobu 2 let s rakovinou jater a ledvin. V současné době však není k dispozici dostatek vědeckých důkazů, které by prokázaly, že expozice benzínových par způsobuje tyto rakoviny u lidí.

  Některé příznaky chronické expozice benzínu zahrnují:

  • podrážděnost
  • Zhoršená chůze při chůzi
  • Ztráta paměti
  • Nausea
  • Tremory
  • Nedobrovolné pohyby očí
  • Záchvady
  • Svalské křeče
  • Hallucinace
  • Změněné vidění
  • Zmatek
  • Domalost
  • Chudák chudák

  V průběhu času může chronická expozice benzínu způsobit závažnější a někdy trvalé zdravotní problémy. Patří sem:

  • Nemoc s ledvinami
  • Nervové poruchy
  • Mozkové onemocnění
  • Svalová degenerace
  • Behaviorální a intelektuální změny

  Prodloužený kontakt s benzínem může ovlivnit benzín Přirozené ochranné vrstvy pokožky. Toto poškození může mít za následek loupání a praskání pokožky, které v těžkých případech mohou způsobit zjizvení. Jako nafta a benzeny mohou také způsobit závažné zdravotní komplikace, které mohou zahrnovat určité typy rakoviny. Osoba má podezření, že otravu benzínem, bez ohledu na cestu expozice, by měl okamžitě zavolat na kontrolu jedu na čísle 800-222-1222. Pokud jsou příznaky závažné, měly by také zavolat 911.

  Léčba

  Neexistuje žádný protijed pro expozici nebo otravu benzínu. Jakmile je někdo v nemocnici, lékaři mohou poskytnout léky a podpůrnou terapii, aby se pokusili zajistit, aby srdce a plíce člověka nadále fungovaly správně a že jsou hydratovány. Zacházejte se sebou nebo s ostatními doma.

  Existuje však několik obecných kroků, které lidé mohou sledovat, aby pomohli snížit riziko vzniku závažnějších příznaků. Patří sem následující:

  • Přesuňte se do dobře větrané oblasti a zavolejte je tozové ovládání, pokud jsou přítomny silné páry benzínu.
  • Odstraňte všechny Oblečení, které přišlo do kontaktu s benzínem a osprchovalo se. Tělo důkladně opláchněte silnou tekoucí vodou a mýdlem po dobu nejméně 15 minut. Pokud jsou tyto příznaky závažné, vyhledejte lékařskou pomoc. Po důkladném oplachování okupujte je jed. Měli by také pít malé množství vody, pokud mohou polykat, nemají křeče a jsou vstřícné. Nikdy nepodporujte někoho, aby zvracel nebo se pokusil dostat vodu dolů v krku nereagujícího. Pozornost, drobné příznaky CNS zmizí poté, co tělo vyčistilo toxiny, i když se uzdraví ledviny několik týdnů. nezpůsobují významné komplikace kůže.

   Avšak závažné vystavení benzínu jakéhokoli druhu může být fatální. Dlouhodobé důsledky této expozice mohou být významné. Zahrnují:

  • Poškození plic
  • Selhání ledvin
  • Ztráta vidění
  • Těžké zjizvení
  • Poškození střeva
  • poškození jícnu, úst a krku

  Jak zabránit otravě benzínem

  gelarex v ceně lékárny

  Lidé mohou obvykle zabránit vystavení benzínovým par tím, že se vyhýbají místům, kde se mohou setkat s benzínovými výpary.

  Lidé s prací, kteří je pravidelně vystavují benzínu místo a při manipulaci nebo skladování benzínu, jako například:

  • Nestál blízko výfukových potrubí
  • Nošení rukavic a ochranných oděvů nebo masek, kdy Manipulace s benzínem po delší dobu
  • Důkladně mytí pokožky, jakmile s ním přijde jakýkoli benzín
  • Udržování benzínu a benzínové výrobky uložené na bezpečném místě, ke kterému děti nemohou přistupovat
  • Neovléknuté nebo huffing benzín
  • Rezervace pravidelných kontrol a služeb benzínových potrubí
  • Nepoužívání benzínových strojů, jako jsou automobily nebo elektrické nářadí, v uzavřené oblasti bez řádného větrání
  • PRAKTUJÍCÍ PRACOVÁNÍ BENOLINE BEZPEČNOSTI při manipulaci nebo ukládání jiných produktů To obsahuje uhlovodíky, jako je motorový olej, petrolej, lehčí tekutina a nafta

  Mnoho lidí nemusí vědět, zda mají benzínové potrubí procházející jejich majetkem. Lidé mají přístup k národnímu systému mapování potrubí prostřednictvím webové stránky pro správu bezpečnosti potrubí a nebezpečných materiálů.

  Lidé, kteří pracují kolem benzínu důsledky. Měli by také vyprávět lékaře o jakýchkoli příznacích nadměrné expozice benzínu, jakmile se vyvinou.. Páry benzínu a benzínu jsou však toxické a chronická expozice jim může být smrtící.

  Pokud má někdo podezření, že otravu benzínem, měli by vždy volat kontrolu jedu, kterou mohou lidé v USA dosáhnout voláním 800-222-1222.

  okamžitě volejte o pomoc, pokud Někdo je v bezvědomí nebo zažívá záchvaty související s expozicí benzínu. :

  Petroleum nebo benzín je fosilní palivo. To znamená, že to bylo vytvořeno účinky tepla a tlaku uvnitř Země působící na mrtvé rostliny a zvířata po dobu milionů let.

  Některé příklady alternativ k ropě zahrnují:

  • Bionafta vyrobená ze živočišných tuků a rostlinných olejů
  • Ethanol vyrobený z zrn, jako je kukuřice a ječmen
  • vodíkové palivové články, které vyrábějí elektřinu z vodíku a kyslíku
  • Veřejné zdraví
  • Environment/Voda/znečištění
  • První pomoc

  Lékařské zprávy dnes mají přísné pokyny pro zdroje a čerpá pouze z recenzovaných studií, akademických výzkumných institucí a lékařských časopisů a asociací. Vyhýbáme se používání terciárních odkazů. V každém článku propojujeme primární zdroje – včetně studií, vědeckých odkazů a statistik – a také je uveďte v sekci zdrojů v dolní části našich článků. Další informace o tom, jak zajistíme, že náš obsah je přesný a aktuální, se můžete dozvědět čtením naší redakční zásady .

  Contents